Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med HumbleBee Media Hive og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af HumbleBee Media Hive, Vi forbeholder os retten til at ændre eller modificere de nuværende vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Læs teksten omhyggeligt og vær sikker på, at du forstår vores vilkår og betingelser, inden du downloader eller bruger materialer eller produkter fra HumbleBee Media Hive.

Uddybende oplysninger:

HumbleBee Media Hive v/Sarah Jacobsen
Calle Castillo del Inglés 15, Escalera 3, Bajo A
29620 Torremolinos
Spain
Virksomhedsnr.: ESY3615180P
E-mail: info@humblebeemediahive.dk

1. Abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops

1.1 Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider, webshops og online marketing, medmindre andet er specifikt aftalt imellem HumbleBee Media Hive og kunden.

1.2 Bindingsperiode
Der er en bindingsperiode på 6 måneder fra abonnementets startdato. Herefter kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned.

1.3 Kvartalsvis fakturering
HumbleBee Media Hive fakturerer abonnementet forud for den aftalte periode (3 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk, for en ny identisk periode, medmindre HumbleBee Media Hive har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden.

1.4 Opsigelse af abonnement

Opsigelse af et abonnement kan ske til HumbleBee Media Hive ved fremsendelse af email til info@humblebeemediahive.dk.

Ved et abonnement på online marketing stopper HumbleBee Media Hive med at arbejde på diverse konto ved aftalens udløb. Er der kørende kampagner på medier som f.eks. Google Ads, Facebook, Instagram eller LinkedIn, kører disse videre som hidtil. Det er altså kundens ansvar at ændre/stoppe disse, såfremt dette ønskes. Er andet ikke specifikt aftalt imellem parterne ved opsigelsen, kører disse kampagner uberørt videre, og ansvaret overdrages til kunden.

2. Software

2.1 Softwarerettigheder
Kunden opnår en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af HumbleBee Media Hive udviklede software til løsning af de opgaver og i det anlæg, hvortil det er anskaffet, og til det antal brugere, som kunden har oplyst til HumbleBee Media Hive, eller som har taget sofwaren i brug pr. overtagelsesdagen.

2.2 Garanti på udviklet software
HumbleBee Media Hive yder – medmindre andet specifikt er aftalt – altid 3 måneders garanti på leverede softwareløsninger, der regnes fra overleveringsdatoen. Grantien dækker alene funktioner som er udviklet af HumbleBee Media Hive. Efter 3 måneder bortfalder garantien.

2.3 Kundens programændringer
Såfremt kunden foretager programændringer, bortfalder HumbleBee Media Hives forpligtelser i relation til softwaren i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

3. Generelt

3.1 Aftalens indhold
Et tilbud fra HumbleBee Media Hive indeholder de ydelser, der specifikt er nævnt i tilbuddet. Såfremt en ydelse ikke er nævnt i tilbuddet, er den ikke indeholdt i aftalen.

3.2 Faktura
HumbleBee Media Hive udsteder faktura når arbejdet er påbegyndt.

3.3 Betaling
I tilfælde, hvor HumbleBee Media Hive først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

3.4 Manglende betaling.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 3.3. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

3.5 Fortrydelsesret
Mange af HumbleBee Media Hives produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at HumbleBee Media Hive påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved HumbleBee Media Hives påbegyndelse af kundens bestilling.

3.6 Kundens aftaler med tredjemand
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.
HumbleBee Medfia Hive kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem HumbleBee Media Hive og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

3.7 Adresseoplysninger
Kunden er forpligtet til altid at holde HumbleBee Media Hive informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via email info@humblebeemediahive.dk.

3.8 Forbehold for ændringer
HumbleBee Media Hive forbeholder sig ret til at ændre foretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på HumbleBee Media Hives hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.

4. Ansvar og mangler

4.1 Afhjælpning af mangler og ansvar

I tilfælde af mangler i den af HumbleBee Media Hive leverede service skal kunden gøre os opmærksom på den konkrete mangel ved at sende os en mail på info@humblebeemediahive.dk.
Vi bestræber os altid på at afhjælpe evt. fejl og mangler hurtigst muligt.

I henhold til den individuelt indgåede aftale med kunden, sørger HumbleBee Media Hive evt. for opdateringer af plugins og temaer på websitet samt tilpasninger i den forbindelse. Vi er dog ikke ansvarlige for evt. driftstab eller andre følgeskader som følge af nedetid på websitet eller andre fejl på websitet på baggrund af en af disse opdateringer, der foretages enten af udviklerne direkte eller af HumbleBee Media Hive.

4.2 Force majeure

HumbleBee Media Hive er ligeledes aldrig ansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for vores kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.